Služby

Projektová činnosť

Vypracujeme Vám projektovú dokumentáciu Vašej podnikovej čerpacej stanice v rozsahu pre územné konanie, stavebné povolenie, resp. realizačný projekt.

Servisná činnosť

Servis a údržba výdajných stojanov či prietokových meradiel a ponuka náhradných dielov a príslušenstva

Čistenie a revízie nádrží na naftu

Odkaľovanie, čistenie či skúšky tesnosti, vydávanie protokolov o technickom stave.

Opravy čerpacej techniky

Oprava, záručný a pozáručný servis a distribúcia príslušenstva.

Scroll to Top