Projektová činnosť

Vypracujeme Vám projektovú dokumentáciu Vašej podnikovej čerpacej stanice v rozsahu pre územné konanie, stavebné povolenie, resp. realizačný projekt.

Disponujeme typovými projektami, ktoré Vám vieme poskytnúť a poradiť najlepšiu alternatívu umiestnenia ČS na pozemku. Projektovú dokumentáciu Vám vypracujeme v jednotlivých profesiách podľa požiadaviek

  • strojná technológia
  • stavebná časť
  • statika /prestrešenie/
  • požiarna ochrana
  • elektro časť technologická aj stavebná
  • zdravotechnika, vodné hospodárstvo
  • komunikácie a spevnené plochy
  • zabezpečíme aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
Scroll to Top